create | optimise | validate

ELKE PRODUCTADVERTENTIE.
ELK VERKOOPKANAAL.
ÉÉN INTUÏTIEVE OPLOSSING.

Met eCom­meleon kunt u pro­duct­da­ta voor wereld­wi­jde mark­t­plaat­sen creëren, opti­malis­eren, valid­eren en exporteren. In plaats van de processen voor elk indi­vidueel kanaal te moeten leren, hoeft u er nu maar één te ken­nen.

Oplossingen

Voor offline en online verkoop

BEREID UW DATA VOOR

Met een toen­e­mend aan­tal kanalen expanderen naar zoveel mark­t­plaat­sen als u wilt.

FOUTLOZE ADVERTENTIES

MARKTPLAATS VALIDATIE

Creëer fout­loze adver­ten­ties via een mark­plaats­be­stand of via uw list­ing tool.

VAN MARKTPLAATS NAAR MARKPLAATS

CONVERTEER PRODUCTDATA

Benut uw pro­duct­da­ta van de ene mark­t­plaats om te verkopen op een andere.

KANAAL VOOR KANAAL

OPTIMALISEER PRODUCTDATA

Ver­beter de omzet door vlug pro­duc­tad­ver­ten­ties van de hoog­ste kwaliteit te mak­en.

SLECHTS ÉÉN SYSTEEM

ÉÉN PROCES, VELE KANALEN

Met één intuïtief pro­ces voor alle kanalen uit­brei­den zon­der nieuwe exper­tise te leren.

MEER DAN 10 JAAR ERVARING

MARKTPLAATS KNOWHOW

Com­ple­teer uw bestaande team en werk nieuwe medew­erk­ers sneller in.

VOOR INDIVIDUEN OF TEAMS

MANAGE HET PROCES

Taakge­baseerde pro­jecten lat­en uw team effi­ciënt werken met staps­gewi­jze dat­acre­atie.

CONSISTENTE KWALITEIT

PERFECTE ADS. ALTIJD.

Creëer alle pro­duct­da­ta op één plaats zodat de adver­ten­ties alti­jd zo goed mogelijk zijn.

Met ♥ vanuit Leipzig

OVER ONS

eCom­meleon is geves­tigd in Leipzig, de snelst groeiende stad in Duit­s­land en een his­torisch knoop­punt voor inter­na­tionale han­del. eCom­meleon is een SaaS oploss­ing voor verkop­ers op mark­t­plaat­sen, merken en dien­stver­len­ers, en brengt meer dan 10 jaar ervar­ing samen in één intuïtieve tool.